Publikasjoner

Klikk på uthevede titler for å lese innholdet!

Bøker

Gud og språkets grenser. Redigert sammen med Svein Rise. Oslo: Vidarforlaget 2016. Nettbutikk

Hans Urs von Balthasar on Spirit and Truth: A Systematic Reconstruction in Connection to the Theoretical Framework of Lorenz B. Puntel. Münster: LIT Verlag, 2016. Nettbutikk

Trinitarisk tro og tenkning: Festskrift til Svein Rise. Redigert sammen med Knut-Willy Sæther. Kristiansand: Portal forlag 2015. Nettbutikk

«Spirit and Truth: A Systematic Reconstruction of Hans Urs von Balthasar’s Doctrine of the Spirit of Truth and Its Connections to the Philosophy and Theology of Truth by the Theoretical Framework of Lorenz B. Puntel», MF, Oslo 2014. Kontakt meg for pdf.

Norsk sammendrag av avhandlingen

Engelsk sammendrag av avhandlingen

Masteroppgaver

Innerdal, Gunnar. 2010. Maximos Bekjenneren: En bok om askese. Oversettelse, innledning og noter av Gunnar Innerdal. Masteravhandling i gresk, Universitetet i Bergen.

Innerdal, Gunnar. 2007. «Skriften forutså at Gud rettferdiggjør hedningene ved tro» (Gal 3,8): Paulus’ bruk av Det gamle testamente i Galaterbrevet 3-4. Masteravhandling i kristendomskunnskap, NLA Høgskolen.

Fagfellevurderte artikler

«Kristen skolevirksomhet mellom misjonsoppdrag og kulturoppdrag i en luthersk kontekst», s. 35-61 i Skrunes m.fl. (red.): Kristne grunnskoler: Begrunnelse – Innhold – Handlingsrom, Cappelen Damm Akademisk, 2018.

«Tenkning og praksis rundt undervisning om evolusjon i kristne friskoler i Norge: Resultater fra en spørreundersøkelse blant lærere og skoleledere», s. 163-189 i Skrunes m.fl. (red.): Kristne grunnskoler: Begrunnelse – Innhold – Handlingsrom, Cappelen Damm Akademisk, 2018.

«Talende stillhet: Hans Urs von Balthasars tolkning av negativ teologi», s. 95-114 i: Innerdal, Gunnar og Svein Rise (red.): Gud og språkets grenser. Oslo: Vidarforlaget 2016.

«Å tenke trinitarisk: Noen konsekvenser av en trinitarisk teologi» s. 17-31 i: Innerdal, Gunnar og Knut-Willy Sæther (red.): Trinitarisk tro og tenkning: Festskrift til Svein Rise. Kristiansand: Portal forlag 2015.

«Bibelsynets systematisk-teologiske sammenheng,» s. 20-32 i Theofilos Supplement nr. 1, årg. 7, 2015

«»Elvene skal klappe i hender og fjellene juble i kor for HERRENS ansikt»: Skaperverkets skjønnhet og menneskets liv som lovsang til Gud», s. 161-178 i: Knut-Willy Sæther og Svein Rise (red.): Skjønnhet og tilbedelse. Trondheim: Akademika forlag, 2013.

«Troens troverdighet. En drøfting av apologetikkens oppgave og plass i systematisk teologi,» s. 419-436 i Teologisk tidsskrift nr. 4, årg. 1, 2012.

««Gud er kjærlighet»: En utlegning i lys av Hans Urs von Balthasars teologikk», s. 115-131 i: Svein Rise og Knut-Willy Sæther (red.): En bok om Gud: Gudstanken i brytningen mellom det moderne og det postmoderne. Trondheim: Tapir akademisk forlag, 2011.

Konferanseinnlegg/papers

“The doctrine of sin and the origin of sin in light of natural science”, paper at Veritas Research Symposium, Gimlekollen, 19.10.18

“Christian Faith and Evolution in Christian Private Schools in Norway: Practices and Attitudes among Teachers and Leaders”, paper ved International Association for the Study of Youth Ministry (IASYM) International Conference, Sydney, 4.-7. januar 2017.

Beautiful Logic: Some Aspects of Hans Urs von Balthasar’s Thought on the Circumincession (perichōrēsis) of the Transcendentals”, paper ved konferansen Theology of Beauty, Monastery of Bose 19.-22.oktober 2011, arrangert av St. Andrews Theological Seminary, Moskva. Publisert i bokform på russisk: Прекрасная логика. Некоторые аспекты мыслей Ганса Урса фон Бальтазара о взаимопроникновении трансценденталий. in Богословие красоты, ed. Mikhail Tolstoluzhenko (2013).

Bokmeldinger

Conradie, Ernst M. Redeeming Sin? Social Diagnostics Amid Ecological Destruction. Reading Religion (www.readingreligion.org), mars 2018.

«Hvad er teologi», spesialnummer av DTTK 03/15, fbb.nu 16.02.2016.

Puntel, Lorenz B. og Tourpe, Emmanuel. Philosophie als systematischer Diskurs: Dialoge über die Grundlagen einer Theorie der Seienden, des Seins und des Absoluten. Teologisk Tidsskrift nr. 3, 2015, s. 325-328 (råtekst versjon)

Theofilos Supplement 6/2 2014: “Guds forsyn og det onde”, www.fbb.nu, 20.05.2015.

Alfsvåg, Knut. What no mind has conceived: On the significance of Christological Apophaticism. Teologisk Tidsskrift nr. 3, 2012, s. 318-320.

 

Kronikker, debattinnlegg, mindre artikler

«Stor variasjon i holdningen til evolusjonsteorien i kristne friskoler», kronikk forskning.no 17.10.2018.

«Gud åpner for innspill» intervjuet i Dagen 27.10.2017.

«Kan vi egentlig si noe om Gud» kronikk sammen med Svein Rise, Vårt Land 26.09.16.

«Trøstespising», gruppeintervju med Dagen, 04.03.2016.

«Sannhetens ånd i kirkens rom – og utenfor», i: Hermannsen, Boe Johannes og Laurits Pettersen (red.), «Seirens krone er henlagt til alle Daniels menn»: Festskrift til Asle Dingstad. Follese: Efrem Forlag, 2016, s. 259-267.

Svar til Ole Fredrik Kulleruds anmeldelse av Theofilos 1/2015, fbb.nu publ. 15.08.2015

«En oppstått kropp – ukjent og velkjent», Fast Grunn nr. 2, 2015

«Kristi nedfart til dødsriket – for oss» Innlegg i Vårt Land 28.03.2015

«Er kristen tro naturlig?» Kronikk i Dagen 24.02.2015

«Ser spor av Gud når ting henger sammen» Intervjuet i Dagen 24.02.2015

«Kristi ånd, sannhetens ånd, kirkens livspust», trykket versjon av foredrag fra Kirkelig fornyelses stevne på Gran, Lære og liv 3/2014, s. 44-49.

«Sluttreplikk til Kleppa», ang. bibelsynsdebatten, Dagen, 29.01.2014

«Bokstavenes makt», intervjuet i Sambåndet sammen med Gunnar Johnstad, 25.01.2014.

«Kleppa og bibelsyn», ang. bibelsynsdebatten, Dagen 09.01.2014

«Alt henger sammen med alt», intervju/foredragsreferat fra Kirkelig fornyelses stevne på Gran, Dagen 07.01.2014.

«Bibelens ufeilbarlighet hos kirkefedrene?» Kronikk i Dagen 27.12.2013

«Våg å teste grunnsannhetene» (s.2), intervjuet i Dagen 13.12.2013

«Skriften alene», artikkel i Fast Grunn nr. 2, 2013

«Da Jesus feide all tvil til side» (s.2), interjvuet i Dagen 05.04.2013

«Skal teologien bevise Gud?», kronikk i Dagen 28.des 2012.

«Husrom eller herberge: Julens bibeltekster i ny språkdrakt», intervju med Gunnar Johnstad, Underveis nr. 4 2012

«Hans Urs von Balthasar og alle menneskers frelse», artikkel i Luthersk kirketidende nr. 16, 2012

«Gud bærer oss fortsatt», (om 6.bønn i Fadervår) svarinnlegg i Luthersk kirketidende nr. 12, 2012

«Gud er den som leder», utvidet versjon, Luthersk kirketidende nr. 9, 2012

«Gud er den som leder», kronikk om oversettelsen av 6.bønn i Fadervår, Vårt Land 27.mars 2012.

«Vær sterk min sjel i denne tid», kronikk i Bergens Tidende 1.aug 2011.