Faglig knask

Handout til konventer i Nordhordland (19.11.15) og Vesthordland prosti (04.02.16) om Nåden alene (Sola Gratia)

Handout fra symposium i Forum tro/tanke «Marginalisering og et verdig liv», NLA Høgskolen 23.04.15: Gud for de utstøtte

Slights fra undervisning på Bildøy Bibelskole 04.12.15 Hvor er Gud: Troen i møte med lidelse og ondskap («Det ondes problem»)

Slights fra konvent Vesthordland prosti 09.04.15: vh prosti 090415

Oversettelse av tekst tilskrevet Efraim syreren Om han ikke var menneske – om han ikke var Gud

Denne teksten finnes i diverse oversettelser og utdrag som sirkulerer uten kildehenvisning rundt omkring i tidsskrifter og på kontorvegger. Jeg laget oversettelsen ifbm. med undervisning i Kristen tro og livstolkning på NLA Høgskolen høsten 2012. Den gir et veldig godt innblikk i en ortodoks oldkirkelig måte å tenke seg Jesu menneskelighet og guddommelighet på.