Velkommen

Velkommen til teoloGunnar. Her finner du stoff fra Gunnar Innerdals faglige arbeid.

Jeg har nylig publisert to artikler i antologien Kristne grunnskoler: Begrunnelse – Innhold – Handlingsrom, redigert av Njål Skrunes, Gunhild Hagesæther og Bjarne Kvam, Cappelen Damm Akademisk, 2018:

«Kristen skolevirksomhet mellom misjonsoppdrag og kulturoppdrag i en luthersk kontekst»

«Tenkning og praksis rundt undervisning om evolusjon i kristne friskoler i Norge: Resultater fra en spørreundersøkelse blant lærere og skoleledere» – noen av funnene herfra er oppsummert i denne kronikken

De siste årene har jeg jobbet en del med tro-vitenskap problemstillinger, noe som har resultert bl.a. i denne anmeldelsen. 19.10.18 har jeg paper på et forskningsseminar med en tiltenkt artikkel som foreløpig har tittelen “The doctrine of sin and the origin of sin in light of natural science”.

Følg meg på Twitter @teoloGunnar, så får du oppdateringer om nytt stoff på sidene og annet!

NLA-HG~1